Różne potrzeby,
jeden intranet

Zdaniem ekspertów Nielsen  Norman  Group studio Edisonda i IT-Dev stworzyły jeden z 10 najlepszych intranetów 2015 roku. Poznaj historię powstania Tauronetu — wspólnego intranetu Grupy TAURON.
szczegóły
Wyzwania
13 spółek
W skład Grupy TAURON wchodzi
13 spółek, które pełnią odmienne funkcje
różne potrzeby
Grupa TAURON zatrudnia 30 tysięcy pracowników, mających różne oczekiwania względem systemu
sharepoint
Tauronet był jednym z pierwszych systemów opartych na technologii Sharepoint 2013
Poznaj proces
Analiza potrzeb
Intranet powinien być efektywnym narzędziem pracy, dlatego na początku procesu projektowego należy poznać potrzeby jego przyszłych użytkowników
Warsztaty z użytkownikami
Ponad 100 godzin warsztatów z przyszłymi użytkownikami systemu
Badania ankietowe
Blisko 3,000 pracowników zostało przebadanych
Architektura informacji
200 różnych funkcjonalności w trakcie sortowania kart
Projektowanie
Projektowanie
Na bazie wymagań oraz technologicznych powstaje wizja systemu, szczegółowo omawiająca docelowy system w działaniu
Na podstawie wyników badań projektowane są makiety. Stworzyliśmy ich blisko 300 w trakcie prac nad Tauronetem
W oparciu o makiety powstaje projekt graficzny, który nawiązuje do systemu identyfikacji wizualnej organizacji
Wdrożenie
Wdrożenie
Kluczem do wdrożenia efektywnego narzędzia jest dobór komponentów oraz technologii, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom organizacji
Microsoft Sharepoint
Platformy SharePoint zapewnia bogaty zestaw funkcjonalności i przyjazne środowisko pracy
Podejście komponentowe
Wykorzystanie wzorców i komponentów w celu unifikacji scenariuszy pracy z systemem
Architektura aplikacji
Zapewnia zaawansowane mechanizmy kierowania i promowania treści oraz dba o wysoką wydajność systemu
Zobacz efekty
Efekty wdrożenia
2015 Intranet Design Annual
Odwiedzin w ostatnim miesiącu
Witryn w systemie
Zespół twórców Tauronetu wzniósł termin "oparty na roli" na nowy poziom, łącząc personalizację z uderzającą dojrzałością i niezbędną przewidywalnością— Jakob Nielsen, Nielsen Norman Group
Nasze realizacje
Nasze realizacje
IT-Dev i Edisonda wspólnie wdrażają intranety dla dużych i mniejszych organizacji. Wierzymy, że bliska współpraca firmy i studia projektowego jest kluczem do stworzenia efektywnego systemu. Dowodem na to są dotychczasowe realizacje
klientów z całego świata
wspólnie zrealizowanych systemów
użytkowników zaprojektowanych intranetów
projektuj system
Skontaktuj się, jeśli planujesz wdrożyć intranet

Hubert
Turaj

EDISONDA
Edisonda to krakowskie studio projektowo-badawcze zajmujące się użytecznością
hubert.turaj@edisonda.pl
+48 728 350 897

Maksymilian
Kowalczyk

IT-DEV
IT-Dev to wiodąca firma wdrożeniowa w obszarze portali opartych o technologię Sharepoint
mkowalczyk@it-dev.pl
+48 601 146 953

Zaprojektuj skuteczny intranet

×Pobierz checklistę